Skip to main content

Individuele therapie

De insteek van individuele systeemtherapie kan erg helpend zijn bij diverse klachten. Te denken valt aan ongewenste patronen die ontstaan vanuit onveilige (jeugd)ervaringen, negatief zelfbeeld, somberheid/depressieve klachten, verlatingsangst/bindingsangst, sociaal isolement, burn-out. 

In de therapie onderzoeken we welke factoren er met de klachten samenhangen. Dit zijn zowel externe factoren (omgeving) als interne (je eigen gedachten, emoties en reacties hierop) en de wisselwerking die zo ontstaat. We gaan na of er sprake is van inperkende gedachten of geblokkeerde emoties. We brengen mogelijke ongewenste patronen en vicieuze cirkels in kaart en gaan op zoek naar manieren om negatieve cirkels te doorbreken zodat meer voldoening ervaren kan worden. De focus ligt in de therapie op jezelf maar voor jou belangrijke anderen en hun perspectief op wie je bent en wat je voor ze betekent, worden steeds denkbeeldig in de gesprekken betrokken. Het is ook mogelijk om andere mensen voor een deel in de behandeling te betrekken, bv. voor een gezinsgesprek. 

Veranderingen in de therapie kunnen zowel op het niveau van de interactie plaatsvinden (anders met elkaar omgaan) als op het niveau van betekenisgeving (bv. in de therapie iets horen of opmerken waardoor je anders naar een situatie gaat kijken en er ruimte kan ontstaan).

U kunt bij ‘de Oranjepolder’ ook terecht voor Relatietherapie of Gezinstherapie 14+

Contact

Voor een vraag of afspraak kunt u mij e-mailen of bellen. Bij geen gehoor kunt u een boodschap inspreken, ik bel dan zo spoedig mogelijk terug.

Praktijkadres
Koningin Julianalaan 6
9765 AJ Paterswolde
Nederland