Skip to main content

Praktijk
voor
relatietherapie
&
Individuele therapie

De Oranjepolder richt zich op het versterken van relaties.
Lid van de erkende beroepsvereniging voor systeemtherapeuten (relatie en gezinstherapeuten) de NVRG.

De Oranjepolder

De Oranjepolder is een therapiepraktijk die zich richt op het versterken van relaties.

Wat is Systeemtherapie?

Systeemtherapie (relatie-, gezinstherapie zijn hier onderdeel van) is een vorm van psychotherapie waarbij problemen en mogelijke oplossingen of verbeteringen, bekeken worden vanuit de wisselwerking met de omgeving. Onderzocht wordt welke invloed de omgeving heeft op de zorgen en welke ongewenste interactiepatronen er mogelijk zijn ontstaan. Systeemtherapie richt zich op het veranderen van ongewenste patronen en omzetten naar manieren van omgaan met jezelf en elkaar die voor meer voldoening zorgen. 

Waarom systeemtherapie?

Het blijkt dat mensen sneller uit de problemen komen bij een therapie waarbij de context wordt meegenomen en problemen vanuit de wisselwerking met de omgeving benaderd worden. Met elkaar in gesprek gaan kan tot meer inzicht en begrip leiden en zo kunnen patronen rondom een probleem veranderen. Een stabiele relatie (met partner, familie, vrienden) en je gesteund weten op cruciale momenten is belangrijk voor ons welbevinden en is zo een buffer tegen psychisch leed.

Wanneer systeemtherapie?

Er zijn veel situaties waarin systeemtherapie zinvol zou kunnen zijn. Soms liggen de problemen vooral in de relationele sfeer (bv. problemen rondom communicatie, intimiteit, seksualiteit, conflicten) soms zijn de problemen meer individueel van aard (bv. depressieve klachten, angst, lichamelijke klachten, burn-outverschijnselen). Ook dan worden de klachten van de één beïnvloed door de anderen in het systeem (en vice versa) en kan systeemtherapie een goede behandelmethode zijn.

Even voorstellen

Arno Wagner

Net als iedereen maak ik deel uit van verschillende systemen en heb verschillende rollen. Bijvoorbeeld die van zoon, broer, partner en vader van een (prachtige) dochter. Ik heb ervaren hoe disbalans in gezinnen kan leiden tot loyaliteitsconflicten en problemen. Ook hoe het is om hiermee om te gaan en die te overwinnen. Deze ervaringen zijn een belangrijke bron bij mijn ontwikkeling in het GGZ werkveld, als mens en als systeemtherapeut.

In mijn GGZ loopbaan heb ik op verschillende inspirerende plekken mogen werken. Zowel met echtparen en gezinnen als individueel. Vanaf het begin werd ik aangetrokken door ‘de systeemtherapie’. Het kijken naar klachten vanuit de context en wisselwerking met de omgeving voelt voor mij als ‘kloppend’ en ‘rechtvaardig’. De niet -veroordelende insteek, het normaliserende en verbindende karakter ervan spreken me zeer aan. Deze waarden zijn een belangrijke voedingsbodem voor mijn enthousiasme en passie voor het werken rondom relaties. Clientgerichtheid staat voor mij centraal. Ik ga uit van gelijkwaardigheid en ga op zoek naar veerkracht en kwaliteiten van mensen, liefde in de relatie(s), gericht op vergroten van de betrokkenheid, zowel die met jezelf als die met de mensen om je heen en alles wat belangrijk voor je is. Ik ga graag samen met cliënten op zoek naar alles wat hier een bedreiging voor vormt en wat kan helpen dit te veranderen.

Ik heb de post-master opleiding tot systeemtherapeut gevolgd bij het Lorentzhuis in Haarlem en ben lid van de, erkende, beroepsvereniging N.V.R.G (Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie). Daarnaast ben ik ook opgeleid tot EFT relatietherapeut.

Werkwijze

Ieder mens is uniek en dat maakt dat er ook geen standaard oplossingen voor problemen zijn. In de therapie is het samen zoeken en puzzelen naar wat bij jou/jullie past en voor ieder werkt. 

1

Intake

Na contact volgt een intakegesprek waarin we uitgebreid onderzoeken wat er speelt en welke factoren mogelijk met de klachten samenhangen. We bekijken of systeemtherapie de juiste hulp kan bieden en zo ja op welke manier. Zo kan je een goede keuze maken of dit bij je past en of het klikt met de therapeut. Een goede klik en vertrouwen in de therapeut is een belangrijke voorspeller voor succes.

2

Start

We bespreken welke zorgen er zijn en wat jij of jullie graag anders zouden willen zien. Deze veranderwensen en wat ieder denkt daaraan te kunnen bijdragen, staan centraal in de behandeling. We staan stil bij mogelijke (emotionele)blokkades die verandering in de weg staan. Als je bent verwezen spreken we af of en zo ja hoe de verwijzer wordt geïnformeerd.

3

Verandering

In de behandeling is veel ruimte voor de beleving, gevoelens, gedachten en geschiedenis. We gaan op zoek naar manieren om ongewenste patronen en vicieuze cirkels te doorbreken en om te zetten naar meer constructieve en betekenisvolle manieren van met jezelf en/of elkaar omgaan. Door met elkaar andere interacties in te nemen kan een ander contact ontstaan.

4

Evaluatie

We evalueren regelmatig hoe jij of jullie het in de gesprekken vinden gaan. Of we werken aan de juiste veranderingen, dit doen op een manier die bij jullie past en of jullie je door mij begrepen voelen. Waar nodig sturen we bij. Of we klaar zijn bepalen jullie zelf. Mocht dit het geval zijn staan we stil bij de behaalde resultaten en bij het behouden hiervan. 

Tarieven

 € 100,00,- per uur bij systeemtherapie met meerdere personen 

€ 90,00,-per uur bij individuele gesprekken

(vrijgesteld van BTW).

Bij afspraken die korter dan 48 uur van te voren worden afgezegd, of bij niet verschijnen, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Rekeningen worden per e-mail verstuurd en dienen binnen 14 dagen te worden betaald op  bankrekeningnummer:  NL 19 INGB 0795 1509 70 t.n.v.  A. Wagner.                                          KvK nr: 72371315    Licentienr. NVPA: 180702R

Vergoeding

Systeemtherapie wordt nog niet vanuit de basisverzekering vergoed. Ik ben lid van de NVPA dus als u aanvullend verzekerd bent is een (gedeeltelijke) vergoeding vaak mogelijk. Neem hiervoor contact op met uw ziektekostenverzekeraar of zie de link hieronder. Indien u niet in aanmerking komt voor een vergoeding kunnen de behandelkosten eventueel als aftrekpost worden opgenomen bij uw jaaropgave inkomstenbelasting. De therapiekosten hebben geen invloed op de jaarlijkse eigen bijdrage omdat deze betrekking heeft op de basisverzekering en de therapiekosten uit de aanvullende verzekering vergoed worden.    https://nvpa.org/zorgverzekering

Privacyverklaring

Uw gegevens worden niet anders dan op uw schriftelijke verzoek gedeeld met derden. Ik gebruik uw email alleen voor het maken van afspraken en het versturen van rekeningen. Voor het bewaren van de gegevens geldt een wettelijke termijn van 10 jaar. Mocht u uw gegevens eerder verwijderd willen hebben geeft u dat schriftelijk of per email aan. Van uw behandeling wordt verslag bijgehouden. U heeft het recht hier kennis van te nemen en eventuele aanvulling of correcties te plaatsen. Ook heeft u het recht deze na schriftelijk of email verzoek te laten verwijderen. Deze gegevens worden in een aparte beveiligde omgeving geplaatst zonder toegang tot het internet.

Klachtenregeling

Als u niet tevreden bent over de behandeling, laat het mij dan weten. Mocht een klacht niet naar uw tevredenheid worden afgehandeld, dan kunt u in geval van systeemtherapie contact opnemen met de beroepsvereniging ‘Nederlandse Vereniging van Relatie- en Gezinstherapie’ (NVRG). Op de website NVRG vindt u informatie over de klachtenregeling. Ook ben ik lid van P3NL. Dit is een klachten en geschillencommissie. Op de website van P3NL vindt u informatie over de procedure.

Bereikbaarheid: 

Afspraken zijn telefonisch of via de mail aan te vragen. Bij geen gehoor kunt u een boodschap inspreken, ik bel dan zo spoedig mogelijk terug. Dagen en tijden zijn in overleg. Er is een bushalte op 5 minuten loopafstand van de praktijk en de praktijk heeft een eigen parkeerruimte.

Praktijkadres
Koningin Julianalaan 6
9765 AJ Paterswolde
Nederland

Contactformulier